Sygnaliści w administracji publicznej. Wdrożenie dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii

31.03.2022

Zapraszamy na szkolenie:

 

Sygnaliści w administracji publicznej.

Wdrożenie dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii daje czas na wdrożenie jej przepisów państwom członkowskim do 17 grudnia 2021 r. Podczas szkolenia uczestnik dowie się, jak przygotować się do realizacji dyrektywy o ochronie sygnalistów w swojej jednostce oraz pozna narzędzia umożliwiające sygnalizowanie nieprawidłowości. Dowie się również jak wprowadzić Dyrektywę o sygnalistach w zgodzie z obowiązującymi przepisami krajowymi oraz europejskimi, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  •       Poznanie wymagań Dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
  •       Opracowywanie dokumentacji niezbędnej w trakcie pełnienia funkcji sygnalisty.
  •       Omówienie Polityki Ochrony Sygnalistów 

Czas szkolenia: 6 godzin lekcyjnych

Cena kursu:  300,00 zł/os.

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT

ZADZWOŃ, NAPISZ, ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY:

TEL. 697 818 686

E-MAIL: czestochowa@zdz.katowice.pl

*Dla grup zorganizowanych ceny ustalane w trybie indywidualnych, miłych negocjacji.