Nowość! Specjalista AML - przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

26.05.2022

 

   Specjalista AML - przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

                                   

                                      

Kształtowanie wśród słuchaczy podstawowych umiejętności związanych
z pracą jako Specjalista AML w instytucjach obowiązanych. Z kursu mogą skorzystać pracownicy banków, zakładów ubezpieczeń,
instytucji płatniczych, właściciele firm, kierownicy i specjaliści ds. kontroli wewnętrznej, kierownicy i pracownicy działu prawnego, osoby odpowiedzialne za koordynację AML.

 

                                      

1. Jak przebiegają:  pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu i sankcje – kontekst międzynarodowy
2. Zadania oraz typy organizacji AML
3. Nowoczesne metody prania pieniędzy
4. Stosowanie uproszczonych i wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego oraz czynniki ryzyka
5. Ochrona danych w obszarze AML/CFT
6. Pranie pieniędzy jako zagrożenie dla instytucji obowiązanych oraz systemu finansowego
7. Zadania instytucji obowiązanych, wewnętrzne procedury oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za AML/CFT
8. Customer Due Diligence
9. Przekazywanie informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF)
10. Środki zapobiegawcze przeciwko osobom, grupom i podmiotom
11. Kary oraz sankcje prawne

                                    

- Szkolenia on-line

- Łączny czas szkolenia 14 godzin

- Szkolenie realizowane w ciagu dwóch dni szkoleniowych w małych 5-osobowych grupach

- Koszt szkolenia 999 zl/osoba 

 

* Warunkiem uruchomienia każdego szkolenia jest zebranie wymaganej liczby zainteresowanych

                                 

                                              

                                                  ZAPISZ SIĘ

 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie

ul. Jagiellońska 141, 42-200 Częstochowa

tel.: 697 818 621, 697 818 686
e-mail
czestochowa@zdz.katowice.pl