Kursy spawalnicze

24.11.2022

 

Kursy spawalnicze

Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie zaprasza na kursy spawalnicze:

  •          Spawanie metodą MAG (135) 

  •          Spawanie metodą TIG (141)

          

                                                                                                                         

Szkolenia prowadzone są na 3 poziomach zaawansowania:

Moduł 1 - złącza ze spoinami pachwinowymi blach i rur
Moduł 2 - złącza doczołowe blach
Moduł 3 - złącza doczołowe rur

Wszystkie kursy składają się z części teoretycznej oraz praktycznej a czas trwania kursu w  zależności od intensywności prowadzonego szkolenia to od 5 do 8 tygodni.
Po zakończeniu kursu kandydat na spawacza zdaje egzamin teoretyczny oraz praktyczny wg PN-EN ISO 9606 .

 Wymagania dla uczestników kursów spawania:

  1. ukończony 18 rok życia
  2. minimum ukończona szkoła podstawowa lub zawodowa,
  3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału w kursie 

 

 

Uprawnienia otrzymane po ukończeniu kursów:

Absolwenci kursów, po zdanym egzaminie końcowym, uzyskują uprawnienia odpowiednie do odbytego szkolenia - na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.

Uprawnienia wydawane są przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. 

Absolwenci kursów otrzymują:

  •          Książka spawacza - po kursach spawania
  •          Świadectwo egzaminu spawacza - po kursach spawania

Zasady egzaminowania spawaczy:

Egzaminy przeprowadzane są wg  PN-EN ISO 9606 oraz wg wytycznych Instytutu Spawalnictwa.
Prowadzimy również weryfikacje uprawnień spawalniczych po upływie ważności ich terminu (po 3 latach).
Zapewniamy doświadczoną, wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną.

Gwarantujemy:

  •          wysoki poziom nauczania
  •          środki i materiały dydaktyczne

                                                                                                                       

             ZAPISZ SIĘ na kurs spawania MAG - moduł I

            ZAPISZ SIĘ na kurs spawania TIG - moduł I

 Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie

ul. Jagiellońska 141, 42-200 Częstochowa

tel.: 697 818 621, 697 818 686
e-mail
czestochowa@zdz.katowice.pl