Kosztorysowanie robót budowlanych

13.04.2022

KOSZTORYSOWANI ROBÓT BUDOWLANYCH

 

1. Proces inwestycyjny -3 godz.
2. Zlecenie robót budowlanych-2 godz.
3. Podstawowe zasady przedmiarowania i obmiarowania robót – 5 godz.
4. Normy kosztorysowe - 4 godz.
5. Kalkulacja kosztorysowa - 7 godz.
6. Kosztorys – 4 godz.
7. Kosztorysowanie z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego - Norma Pro -12 godz.
8. Umowy o wykonanie robót budowlanych- 2 godz.
9. Informacje uzupełniające, interpretacje- 1 godz.

 

  • 40 godzin dydaktycznych szkolenia
  • Koszt szkolenia 800 zł
  • Zajęcia z doświadczoną kadrą wykładowców
  • Zapewniamy wszystkie materiały na szkolenie
  • Zajęcia 2-3 razy w tygodniu od godziny 16.00

ZAPISZ SIĘ

 

Informacje i zapisy:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie

Ul. Jagiellońska 141, 42-202 Częstochowa

tel. 34 365 76 21 tel. kom. 697 818 621