Ważna informacja dla pracodawców

8.01.2018

Pracodawco   Zainwestuj w potencjał swoich pracowników

W najbliższym czasie pojawi się możliwość skorzystaania ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i otrzymania  dofinansowania do szkoleń, kursów lub studiów podyplomowych swoich i swoich pracowników

W ramach KFS można otrzymać dofinansowanie na:
1. doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,

2. kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

3. badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,

4. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym

 

Nie zwlekaj! Napisz lub zadzwoń!!!
Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie,
ul. Jagiellońska 141
tel: 34 365 76 21; 697-818-621
e-mail: czestochowa@zdz.katowice.pl.