Targi pracy w Częstochowie

11.05.2018

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza na Targi Pracy, które odbędą się 23 maja 2018 roku w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym przy ul. Wały Dwernickiego 117/121.

Targi odbywać się będą od godz. 10.00 do godz. 13.00

Organizatorem targów jest Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie wspólnie z Partnerami:
-
  Ochotniczymi Hufcami Pracy – Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży  w Częstochowie
-
 Agencją Rozwoju Regionalnego w Częstochowie
-  Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach