System Compliance - zapraszamy na szkolenia

21.03.2019

Ważna zmiana w przepisach prawa. W dniu 8 stycznia 2019 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Projekt przewiduje m.in.:

  • poszerzenie podstaw odpowiedzialności podmiotów zbiorowych;
  • rezygnację z wymogu uprzedniego uzyskiwania prejudykatu (wyroku skazującego osobę fizyczną);
  • odpowiedzialność podmiotu zbiorowego dotyczyć ma wszystkich czynów zabronionych pod groźbą kary, jako przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Już dziś warto podjąć działania mające na celu dostosowanie zasad działalności firmy do nowych regulacj prawnych.

System Compliance w aspekcie prowadzenia i zarządzania przedsiębiorstwem

Compliance jest zjawiskiem stosunkowo nowym, które na dobre zaczyna rozwijać się w strukturach organizacyjnych dużych i średnich firm. Dla wielu firm zaufanie do przedsiębiorstwa jest wartością fundamentalną, przekładając się bezpośrednio nie tylko na ich funkcjonowanie ale również pozycje firmy na rynku. W wielu przypadkach spadek zaufania w sektorach takich jak finanse, ochrona zdrowia i farmacja czy ubezpieczenia przekłada się bezpośrednio na gorsze wyniki firmy. Jak tego uniknąć?

Z pomocą przychodzi system Compliance - dziedzina wiedzy, a w dużych i średnich firmach często stanowisko, a nawet cały dział, który pracuje nad zminimalizowaniem ryzyka niezgodności działań firmy z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi czy przyjętymi standardami postępowania.

Jesteś zainteresowany wdrażaniem systemu Compliance we własnej firmie? Zapraszamy na szkolenia:

Compliance – kurs podstawowy

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z: ogólnymi zasadami Compliance w przedsiębiorstwie, zasadami wdrażania i działania, funkcja sygnalisty

Kurs skierowany jest do osób chcących wdrożyć system Compliance w przedsiębiorstwie

Szkolenie składa się z 10 godzin dydaktycznych

Koszt szkolenia: 650 zł/osoba

Ramowy program usługi:

- Wymagania ogólne dotyczące Compliance

- Oficer Compliance

- Compliance w polskich przedsiębiorstwach

 -Wybrane elementy Compliance

Po ukończeniu kursu podstawowego znane są przepisy prawa oraz główne zasady działania system Compliance w przedsiębiorstwie

Compliance – kurs zaawansowany

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z: ogólnymi zasadami Compliance w przedsiębiorstwie, zasadami wdrażania i działania, funkcja sygnalisty. 

Szkolenie przeznaczone dla przedsiębiorców lub ich przedstawicieli mających pełnić funkcję oficera Compliance.

Szkolenie składa się z 15 godzin dydaktycznych

Koszt szkolenia: 790 zł/osoba

 Ramowy program usługi:

- Wymagania ogólnedotyczące Compliance

- Kodeks dobrych praktyk,

- Wdrożenie i niezbędne procedury

- Roczny plan Compliance

- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy itp.

- Oficer Compliance

- Compliance w polskich przedsiębiorstwach

- Prawidłowe funkcjonowanie elementów Compliance w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa

Po ukończeniu kursu zaawansowanego znane są przepisy prawa, wszystkie zasady działania system Compliance w przedsiębiorstwie, szczegółowe opisy praktyk działania i zapobiegania praniu pieniędzy, przestępstw skarbowych i gospodarczych oraz odpowiedzialności pracodawcy w przypadku wykrycia przestępstwa.

Szkolenie poprowadzi wykładowca posiadający blisko 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, pracujący na stanowisku związanym z bezpieczeństwem przedsiębiorstw, doktor nauk o bezpieczeństwie.

Informacje i zapisy o szkoleniach:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie
Ul. Jagiellońska 141 42-202 Częstochowa
tel. 34 365 76 21 tel. kom. 697 818 621
e-mail: czestochowa@zdz.katowice.pl 
www: www.kursy.czestochowa.zdz.pl