Przyjdż na kurs - zdobądź uprawnienia przydatne w pracy

3.01.2018

 

 

 

 

 

Poniżej prezentujemy wykaz kursów i seminariów, umożliwiających bezpośrednio po ich zakończeniu i zdaniu egzaminu zdobycie szeregu uprawnień do wykonywania zawodu. Istnieje również możliwość zdawania egzaminów weryfikacyjnych - po wygaśnięciu dotychczas posiadanych uprawnień celem przedłużenia ich ważności.

 

Możliwe do zdobycia uprawnienia do wykonywania zawodu w ośrodkach ZDZ Katowice:

 

- uprawnienia SPAWALNICZE (firmowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach i TÜV SÜD)

 

- uprawnienia wydawane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego do obsługi maszyn do robót budowlanych, ziemnych

 i drogowych (koparko-ładowarki, koparki, ładowarki, zagęszczarki i ubijaki wibracyjne, przecinarki do nawierzchni dróg, narzędzia udarowe ręczne, betoniarki, agregaty tynkarskie, montaż rusztowań)

 

 - uprawnienia ELEKTROENERGETYCZNE – w zakresie eksploatacji lub dozoru sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych – wydawane przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przy ZDZ Katowice przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

 

- ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNE – w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego (wózki jezdniowe, urządzenia dźwignicowe itp.) wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego

 

- zaświadczenia ADR – uprawniające do wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

 

- zaświadczenia o ukończeniu SZKOLENIA OKRESOWEGO KIEROWCÓW
oraz KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ KIEROWCÓW

 

- uprawnienia do stosowania, obrotu i konfekcjonowania ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

 

- uprawnienia do NAPEŁNIANIA ZBIORNIKÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SKROPLONYM GAZEM LPG oraz do OBSŁUGI URZĄDZEŃ DO NAPEŁNIANIA I OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW TRANSPORTOWYCH – wydawane przez Transportowy Dozór Techniczny.

 

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt telefoniczny 34- 365-76-21 lub e-mail: czestochowa@zdz.katowice.pl