Operator bezzałogowych statków powietrznych - dronów 25.09.2017

13.09.2017

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach posiada wpis  do Rejestru Podmiotów Szkolących Urzędu Lotnictwa Cywilnego NR 226RPS-08/2017

Kurs przygotowuje do egzaminu przed Urzędem Lotnictwa Cywilnego celem uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego systemu latającego UAVO z uprawnieniami pozwalającymi na wykonywanie lotów w zasięgu wzroku VLOS.

Do kursu przystąpić może osoba która:
- ukończyła 18 rok życia
- posiada ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania lotów   bezzałogowym statkiem powietrznym

Kurs obejmuje 19 godzin zajęć, w tym 4 godziny zajęć praktycznych z zakresu pilotażu bezzałogowego statku powietrznego.
Cena kursu: 1300,00 zł/ os.
Spotkanie organizacyjne: 25.09.2017 r

UWAGA: dodatkowa atrakcja dla uczestników kursu - możliwość wirtualnego pilotażu  na symulatorze lotu dronem.

Dodatkowe informacje i zapisy:
Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie
ul. Jagiellońska 141, 42-200 Częstochowa
tel.: 34-365-76-21
e-mail: czestochowa@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.czestochowa.zdz.pl