Nowa oferta szkoleń - kursy programowania

28.06.2017

Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie zaprasza na szkolenia związane z programowaniem.

 

1) Podstawy nauki szybkiego pisania programów

Celem przeprowadzanego szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwością szybkiego i łatwego pisania własnych aplikacji. Nauka obejmuje ogólne zagadnienia języka C# - obecnie jednego z najpopularniejszych języków przy tworzeniu aplikacji na systemy z rodziny Windows (chociaż możliwe jest również uruchamianie ich na innych systemach operacyjnych, takich jak chociażby OS X czy Linux). Ponadto w C# można tworzyć serwisy WWW.

Wymagania wstępne dla uczestników: Uczestnicy powinni mieć podstawową wiedzę z osbługi komputera. Mile widziana byłaby podstawowa wiedza z funkcjonowania oprogramowania komputerowego (aczkolwiek nie jest to kryterium krytyczne).

Koszt szkolenia: 1200 zł (możliwość opłaty w ratach).

Kurs składa się ze 100 godzin dydaktycznych i obejmuje n/w moduły:

 

Temat zajęć edukacyjnych

 

Podstawowe informacje dotyczące środowiska programistycznego Visual Studio/Studio Code

 

Tworzenie pierwszego projektu. Omówienie opcji, możliwości konfiguracji wersji .NET

 

Przykład tworzenia prostej aplikacji Windows Forms (na przykładzie np. kalkulatora, notatnika, programu do ankiet itp.)

 

Podstawy warunków oraz pętli w programach

 

Dodawanie i wykorzystywanie modułów .NET do swojej aplikacji

 

Możliwość dodawania dodatkowej funkcjonalności do swojego programu - dołączanie zewnętrznych bibliotek

 

Podstawy tworzenia prostej aplikacji WPF (ten sam program co dla Windows Forms - jako porównanie)

 

Wstęp do pisania sieciowych aplikacji (prosty komunikator, program do przesyłania plików, prosta przeglądarka internetowa)

 

Wstęp do tworzenia większych projektów. Modele programowania, wzorce projektowe, systemy kontroli wersji projektu

 

Pisanie własnej, indywidualnej aplikacji (np. prosta gra karciana, warcaby, program do komunikacji sieciowej, aplikacja wymiany plików pomiędzy urządzeniami itp.)

 2) Podstawy nauki programowania
Celem przeprowadzanego szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami pisania własnych programów komputerowych. Nauka obejmuje najbardziej podstawowe aspekty pisania programów w języku C i/lub C++ - wciąż popularnym i pozwalającym na pisanie programów międzyplatformowych (zarówno na system Windows jak i OS X, Linux oraz inne platformy).

Wymagania wstępne dla uczestników: Uczestnicy powinni mieć podstawową wiedzę z obsługi komputera. Żadna wiedza programistyczna nie jest wymagana.

Koszt szkolenia: 2100 zł (możliwość opłaty w ratach).

Kurs składa się ze 200 godzin dydaktycznych i obejmuje n/w moduły:

 

Temat zajęć edukacyjnych

 

Podstawowe informacje na temat działania oprogramowania komputerowego

 

Systemy liczbowe wykorzystywane w programowaniu

 

Algorytmy i pseudokod

 

Przegląd dostępnych języków oraz narzędzi

 

Podstawy języka C. Pierwszy program. Kompilacja i uruchomienie. Operacje wejścia/wyjścia

 

Stałe i zmienne. Typy danych w C

 

Instrukcje warunkowe

 

Pętle programowe

 

Funkcje - tworzenie i użytkowanie

 

Obsługa plików

 

Pliki nagłówkowe

 

Tworzenie prostej aplikacji - kalkulator

 

Środowiska programistyczne. Instalacja i użytkowanie

 

Ćwiczenia praktyczne przy tworzeniu programów narzędziowych (konsola)

3) Zaawansowane programowanie C++. Wykorzystanie bibliotek Qt
Celem przeprowadzanego szkolenia jest zapoznanie uczestników z zaawansowanymi możliwościami języka C++, jednego z bardziej uniwersalnych języków programowania (pozwala na programowanie pod różne systemy operacyjne i/lub urządzenia wbudowane, np. Raspberry Pi). Główny nacisk kładziony będzie na zastosowanie bibliotek Qt umożliwiających tworzenie międzyplatformowych programów wyglądających i działających tak samo na różnych systemach operacyjnych (Windows, Linux OS X) czy też platformach sprzętowych (telefony komórkowe, urządzenia wbudowane, sterowniki przemysłowe)

Wymagania wstępne dla uczestników: Uczestnicy powinni posiadać widzę, która przedstawiona została w podstawowym kursie C/C++.

Koszt szkolenia: 1430 zł (możliwość opłaty w ratach).

Kurs składa się ze 100 godzin dydaktycznych i obejmuje n/w moduły:

 

Temat zajęć edukacyjnych

 

Zaawansowane wiadomości na temat C++

 

Nowości w C++ 11

 

Wstępne informacje na temat bibliotek Qt 5.X, ich dokumentacji  oraz narzędzi programistycznych

 

Projektowanie pierwszej aplikacji Qt z wykorzystaniem języka QtQuick (QML)

 

Łączenie interfejsu QML z warstwą C++

 

Dołączanie bibliotek Qt do projektu. Przykłady wykorzystania dołączonych bibliotek

 

Zaawansowane łączenie C++ z QML. Przekazywanie wartości, wywoływanie zdarzeń

 

Obsługa sieci w Qt. Przykład aplikacji sieciowych

 

Pisanie własnej, indywidualnej aplikacji (np. prosta gra karciana, warcaby, program do komunikacji sieciowej, aplikacja wymiany plików pomiędzy urządzeniami itp.)

 

Kurs rozpoczynamy w momencie zebrania grupy ok 8 osób.

Zajęcia odbywają się w naszym ośrodku w Częstochowie ul. Jagiellońska 141.

Do dyspozycji uczestników posiadamy pracownie komputerowe wyposażone w nowoczesny sprzęt informatyczny.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny: tel. 34-365-76-21