Kurs " Ochrona danych osobowych w świetle nowych regulacji prawnych - RODO" 5.04.2018 r.

14.03.2018

Pracodawco przygotuj się na zmiany w ochronie i przetwarzaniu danych osobowych !!!
25 maja 2018 r. wejdzie w życie europejskie Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO),

Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie zaprasza 5.04.2018 r. godzina 1500 
na kurs „Ochrona Danych Osobowych w świetle nowych regulacji prawnych”  obejmujący tematykę zmian w przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w 2018 r. i nowych obowiązkach wynikających z tych przepisów, miedzy innymi:

- podstaw prawnych nowych regulacji

- nowych obowiązków administratora danych osobowych,

- konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych,

- środków bezpieczeństwa

- rejestru czynnosci przetwarzania

- możliwości i sposobów poprawy bezpieczeństwa danych osobowych.

Cena kursu: 300 zł/os.

 

Dodatkowe informacje oraz zapisy:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie
42 - 202 Częstochowa, ul. Jagiellońska 141
tel. 34 365 76 21, tel. kom. 697 818 621
czestochowa@zdz.katowice.pl, www.kursy.czestochowa.zdz.pl
Nasza oferta jest również w Bazie Usług Rozwojowych.