Kurs "Obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych" 25.04.2018r.

9.04.2018

Kurs obsługi kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych - rozpoczęcie 25 kwietnia 2018r. o godz. 1600

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy umiejętności w zakresie: obsługi kas fiskalnych; wykorzystania urządzeń rejestrujących do celów rozliczeniowych; zasad zastosowanie kas fiskalnych w placówkach handlowych doboru odpowiedniego sprzętu w zależności od specyfiki, organizacji i wielkości danego punktu sprzedaży.

Kurs obejmuje 10 godzin dydaktycznych.

Każdy z uczestników po pozytywnym wyniku z egzaminu końcowego otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN.

Cena kursu 150 zł. od osoby

Zapisy w Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie

ul. Jagiellońska 141

tel. 34 365 76 21

e-mail: czestochowa@zdz.katowice.pl