"SZKOLENIA OKRESOWE BHP METODĄ E-LEARNINGU"

5.05.2020

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza do udziału
w szkoleniach okresowych BHP w formie samokształcenia kierowanego metodą e-learningu.


Szkolenia okresowe BHP jako forma samokształcenia kierowanego metodą e-learningu odbywają się na Platformie Edukacyjnej BHP w dogodnym dla Państwa czasie.Po zakończeniu szkolenia wydajemy zaświadczenia zgodne z §16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 poz. 1860, z późn. zm.).

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt:

CKZ Częstochowa tel.: 697 818 621 lub 697 818 686
e-mail: czestochowa@zdz.katowice.pl