"SZKOLENIA OKRESOWE BHP METODĄ E-LEARNINGU"

19.03.2020

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza do udziału
w szkoleniach okresowych BHP w formie samokształcenia kierowanego metodą e-learningu.

1. Szkolenia wstępne BHP jako forma samokształcenia kierowanego przeznaczone są dla:

  • pracowników na stanowiskach robotniczych - NOWOŚĆ!

2. Szkolenia okresowe BHP jako forma samokształcenia kierowanego przeznaczone są dla:

  • pracowników na stanowiskach robotniczych - NOWOŚĆ!
  • pracowników administracyjno- biurowych
  • pracodawców i osób kierujących pracownikami oraz dyrektorów szkół
  • pracowników inżynieryjno- technicznych
  • nauczycieli
  • pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Po zakończeniu szkolenia wydajemy zaświadczenia zgodne z §16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 poz. 1860, z późn. zm.).

Szkolenia okresowe BHP jako forma samokształcenia kierowanego metodą e-learningu odbywają się na Platformie Edukacyjnej BHP w dogodnym dla Państwa czasie.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt:

CKZ Częstochowa tel.: 697 818 621 lub 697 818 686
e-mail: czestochowa@zdz.katowice.pl